Home
Info
Z naší nabídky
Kontakt
Legislativa
Pro spotřebitele
Čimelice

V á ž e n ý   z á k a z n í k u ,

naším cílem je především Vaše plná spokojenost se zakoupeným zbožím, proto si Vás dovolujeme upozornit na několik rad a doporučení ke správnému výběru, obouvání a ošetřování obuvi.

1. Dříve, než si obuv zakoupíte, nechte si odborně změřit velikost Vašich nohou a vybranou obuv si pečlivě vyzkoušejte.
2. Při výběru rozlišujte obuv podle účelovosti - pro každý účel je vhodný jiný druh obuvi. Účelovost ovlivňuje použitý materiál, konstrukci, provedení a způsob údržby obuvi. Obuv se podle účelovosti dělí na :

a) rekreační obuv : obuv pro rekreačně vycházkové příležitosti, pro chůzi na delší vzdálenosti v mírném i upraveném přírodním prostředí.
b) vycházková obuv : obuv pro vycházkové příležitosti a denní běžné užívání na upravených terénech (chodník , ulice)
c) společenská obuv : obuv pro krátkodobé nošení vhodná do interiéru, je velice citlivá na vlhkost a nerovný terén, zejména obuv s koženou podešví, kde dochází k rychlejšímu opotřebení - tyto podešve je nutné ošetřovat speciálním přípravkem - tonikem.
d) sportovní obuv : je důležité respektovat, ke kterému sportu je obuv předurčena např. sálová obuv není svou konstrukcí určena pro používání ve venkovním prostředí, kde dochází k rychlému úbytku podešví ; běžecká obuv je svou konstrukcí určena pro atletické sporty , nelze tedy používat jako obuv tenisovou nebo ke hraní kopané atp.
e) domácí obuv : lehká, převážně textilní jednoduché konstrukce pro použití v interiérech.
f) dětská obuv : nároky jsou charakterizovány potřebami dětské nohy ve fázi vývoje - nedodržení zásad má za následek poškození nohy dítěte.
g) speciální obuv (tzv. jednoúčelová): tato obuv se užívá přesně podle specifikace uvedené na obalu např. pracovní, plážová, zdravotní (dia-obuv) ap.

3. Zvolte si především dostatečně prostornou a pohodlnou obuv, která Vás nesmí nikde tlačit.
4. Novou obuv noste zpočátku jen kratší dobu, aby se přizpůsobila tvaru Vašich nohou.
5. Pro zdraví nohou prospívá každodenní výměna ponožek a patřičná hygiena.
6. Obuv pravidelně ošetřujte, čímž prodloužíte její životnost.
7. Již při nákupu obuvi se poraďte s prodejcem o vhodném prostředku na ošetřování obuvi (impregnační prostředek, krém atp.)


NĚKOLIK RAD KE SPRÁVNÉMU POUŽÍVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ OBUVI, INFORMACE O VLASTNOSTECH MATERIÁLŮ

 • obuv často střídejte, zejména za deštivého počasí.
 • promočenou obuv nikdy prudce nesušte u zdroje tepla !!! Při teplotě nad 50°C dochází k poškozování obuvi.
 • při obouvání obuvi uzavřených střihů používejte obouvací lžíce, čímž zabráníte prolamování a deformaci materiálu v patní části obuvi.
 • nezapomeňte, že nerovnoměrná kresba líce a částečná rozdílnost povrchu je charakteristická pro přírodní materiál - useň (kůži).
 • nezapomeňte na pravidelné ošetřování vhodnými prostředky a především při opotřebení podešví a patníků vlastním nošením obuv nechte ihned opravit u specializovaného opraváře.
 • obuv zhotovená z přírodního materiálu - usně (kůže) je propustná pro vzduch a prodyšná pro vodní páru a to oběma směry , tzn. obuv není trvale odolná vůči promáčení ; obuv je nutné impregnovat vhodnými prostředky ( tuky a impregnační krémy) každá obuvnická useň (kůže) je barevně upravovaná a v určité míře může " pouštět " barvu ; respektujte tuto skutečnost při výběru punčoch a ponožek. prošití obvodu podešve k vrchu příp. prošití vrchu k napínací stélce (obuv flexiblová) představuje technologicky nutné narušení kompaktnosti spojovaných materiálů , vzhledem k tomu není obuv dlouhodobě vystavená vlhkosti odolná vůči promáčení ; doporučujeme ošetření obuvi včetně prošití vhodným impregnačním krémem nebo tukem.
 • každá obuvnická useň (kůže) je barevně upravovaná a v určité míře může " pouštět " barvu ; respektujte tuto skutečnost při výběru punčoch a ponožek.
 • prošití obvodu podešve k vrchu příp. prošití vrchu k napínací stélce (obuv flexiblová) představuje technologicky nutné narušení kompaktnosti spojovaných materiálů , vzhledem k tomu není obuv dlouhodobě vystavená vlhkosti odolná vůči promáčení ; doporučujeme ošetření obuvi včetně prošití vhodným impregnačním krémem nebo tukem.

JAK SPRÁVNĚ OŠETŘOVAT OBUV PODLE POUŽITÉHO MATERIÁLU

 • usňová (kožená) obuv s hladkým lícem - po vyschnutí obuv očistěte od bláta a prachu suchým nebo mírně vlhkým hadříkem či houbou a otřete do sucha ; naneste na svršek tenkou vrstvu barevného nebo bezbarvého krému a obuv vyleštěte. V případě mechanického odření lícové vrstvy obuv před krémováním přestříkejte krycí barvou na kůži ve spreji v příslušném odstínu.
 • usňová (kožená) obuv z vlasových materiálů - velury a nubuky - po vyschnutí obuv očistěte jemným kartáčem (nejlépe gumovým) nebo speciální čistící houbou. Pro zvýšení vodoodpudivosti se používají speciální spreje tzv. impregnace , ať již barevné nebo bezbarvé. Obuv nikdy nekrémujte, změníte tak vzhled i vlastnosti materiálu.
 • usňová (kožená) obuv z mastných nebo voskovaných materiálů tzv. mastné a voskované nubuky- po vyschnutí obuv opatrně vyčistěte jemným kartáčem a ošetřete speciálním tukem , krémem , olejem nebo impregnací s vyšším obsahem tuku a vosků. Světlé usně mohou po ošetření ztmavnout !! Obuv nikdy nekrémujte, změníte tak vzhled a vlastnosti materiálu.
 • usňová (kožená) obuv s lakovou úpravou - nečistoty odstraňte měkkým textilem za sucha nebo za mírného vlhka. Povrch je tvořen tenkou fólií a tak je choulostivý na chemické vlivy , rozmáčení a mráz.
 • obuv z poromerických a plastových materiálů - omyjte svršek vlažnou vodou, obuv zvolna vysušte a přeleštěte suchým měkkým hadříkem. Na obuv z těchto materiálů nepoužívejte běžné krémy a leštidla , mohly by svým složením poškodit materiál.
 • obuv z povrstvené usně- jedná se o obuv , která slučuje vlastnosti klasické kožené obuvi a obuvi z poromerických a plastových materiálů. Na lícovou stranu usně je nanesena tenká vrstva poromerického materiálu, která se snadno ošetřuje - svršek omyjte vlažnou vodou a po vyschnutí přeleštěte suchým měkkým hadříkem. Na obuv z těchto materiálů nepoužívejte běžné krémy a leštidla, mohly by svým složením poškodit materiál
 • obuv z textilních materiálů - ošetřuje se pouze za sucha překartáčováním, případné skvrny vyčistěte speciálním přípravkem na textilní obuv. Obuv lze ošetřit pro zvýšení vodoodpudivosti impregnací na textil. Vyvarujte se nad- měrnému promáčení a obuv v žádném případě k l a s i c k y   n e p e r t e !
 • obuv pryžová - obuv omyjte vlažnou vodou, nikdy nepoužívejte technická čistidla nebo rozpouštědla. Obuv lze ošetřit silikonovou emulzí. Vnitřní část udržujte řádným vysoušením a deodoranty.ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
 1. Záruka se v z t a h u j e na vady materiálu , výrobní technologické vady nebo jiný rozpor s kupní smlouvou, který se vyskytne v průběhu záruční doby na zboží ; to neplatí v případě, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl (např. křivé šití , rozbarvenost vrchových materiálů apod. , na které byl kupující předem upozorněn a k tomu byla případně poskytnuta sleva na zboží) nebo pokud rozpor s kupní smlouvou sám způsobil např. poškozením zboží.
 2. Záruka se n e v z t a h u j e na opotřebení věci případně změny vzhledu zboží, způsobené jeho obvyklým užíváním.
 3. Upozorňujeme, že pokud dojde k poškození zboží v důsledku zanedbání řádné údržby nebo nedodržení zásad pro účelové používání zboží, nemůže být brán zřetel na případné reklamace.
 4. Vadné zboží musí být reklamováno ihned po zjištění vady viz. § 599 Obč. zák. (zboží se zjištěnou vadou nemá být dále používáno, aby mohla být vada objektivně posouzena) a to v prodejně, kde bylo zakoupeno společně se záručním listem - dokladem o koupi ; výrobek je k reklamaci předkládán řádně vyčištěn a svým stavem neodporující základním hygienickým normám.
 5. V žádném případě není možno zaměňovat záruční dobu s životností výrobku tzn. s dobou, po kterou při správném používání, údržbě a ošetřování může vzhledem ke svým vlastnostem, účelovosti a intenzitě užívání výrobek vydržet.
 6. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne prodeje.
 7. Uplynutím 24 měsíců záruční doby zaniká právo reklamovat vady zboží.

Copyright © FIPO TRADE CZ s.r.o. 2004